with hand and mind

Amanda Boierth
← SHOW SIDEBAR
10 Jan 2012
Overfishing - Överfiske
Greenhouse gases - Växthusgas
Deforestation - Avskogning
HIDE SIDEBAR →
views 9108 / likes 4 / bookmarks 0

description

This project originates from an idea to create a design classic, a product with long durability in a time characterized by a throw away state of mind.

With its starting point in the originality and storytelling of the woolen embroidery, I have created three patterns that by its design, coloring, choice of material and humorous way of telling its story takes on a life of their own.

I have analyzed the structure of woolen embroideries, their level of abstraction and personal expression and from my own conclusions created a guideline for my project and my design. I have chosen to tell three important stories about human exploitation and selfishness about the environment and assets of our planet.

By combining classical design with my personal style of drawing together with a current storytelling, I have created three patterns that hopefully will establish a firm place on the interior market.

The patterns are handprinted on 100% linen.

Svenska
Detta projekt grundar sig på en idé om att skapa en designklassiker, en produkt med lång hållbarhet i en tid av slitochsläng mentalitet.

Med utgångspunkt i yllebroderiets genuinitet och berättande förmåga har jag tillsammans med viljan att berätta en historia skapat tre mönster som med sin formgivning, färgsättning, materialval och humoristiskt berättade historia lever sitt eget liv.

Jag har analyserat yllebroderiers uppbyggnad, abstraktionsnivå och personliga uttryck och med hjälp av mina konklusioner därifrån skapat en guide för mitt projekt och min formgivning. Jag har valt att berätta tre viktiga historier om människans utnyttjande och egoism kring jordens natur och djurtillgångar.

Genom att kombinera klassisk formgivning med min personliga teckningsstil samt berätta en dagsaktuell historia har jag skapat tre mönster som förhoppningsvis kommer etablera en stadig plats på inredningsmarknaden.

Mönstren är handtryckta på 100% linnetyg.

comments