Design for Motivation

Anja Jeppesen
← SHOW SIDEBAR
23 Jun 2012
HIDE SIDEBAR →
views 3569 / likes 2 / bookmarks 1

description

Projektet 'Design for Motivation', er lavet som et virksomhedssamarbejde med Novo Nordisk.

På verdensplan skønner man at ca. 8% af befolkningen mellem 21 -79 år har diabetes. I Danmark alene er antallet af diabetikere fordoblet de sidste 10 år, hvilket især tilskrives en kæmpe stigning af Type 2 diabetikere. Udfordringerne forbundet hermed spænder bredt. Fra den enkelte, der får stillet diagnosen og skal forholde sig til de udfordringer, ændringer og komplikationer dette medfører – til det samfundsmæssige niveau, hvor diabetesbehandling og den voksende patientgruppe har udviklet sig til at være en kæmpe økonomisk byrde for hele vores sundhedssystem.

Min ambition var at skabe et projekt, hvor brugerforståelse og inddragelse spiller en afgørende rolle – både i processen og i det endelige resultat.
Resultatet for projektet er konceptet MY (Motivate Yourself), der består af to bærende elementer: devicet MYpen og smarthphone-app’en MYapp.
MYpen er mit bud på hvordan fremtidens insulindevice kan tænkes i form og funktion, og hvordan den i sammenspil med MYapp bliver til andet og mere end blot et insulindevice. Samtidig har jeg med MYapp skabt et simpelt og meget håndgribeligt redskab til brugeren til at overkomme de udfordringer, der er forbundet med at leve med diabetes i hverdagen. Ligeledes vil MYapp i behandlingssammenhæng bidrage til at lægen får et mere helstøbt billede af patientens situation og udfordringer, hvilket vil give en mere relevant og effektiv behandling, der tager udgangspunkt i den enkelte patient.

comments