Palaver

Anne-Kirstine Bøcher Ellern
← SHOW SIDEBAR
18 Jun 2012
HIDE SIDEBAR →
views 4932 / likes 0 / bookmarks 0

description

PALAVER er en ny kommunikationsform, der sætter fokus på centrale samfundsmæssige spørgsmål på gadeplan. Målet er at spænde ben for etablerede ræsonementer, og istedet fremtvinge en genovervejelse af måden hvorpå problemerne er defineret. Det gøres med afsæt i de borgere, der impliceres i dem til hverdag.

Spørger du politikere eller eksperter om, hvad der findes af trafikproblemer i København, svarer de som regel ”trængsel og forurening”. Men hvad optager egentlig de københavnere, der lever med trafikken til hverdag?

Ved hjælp af rummelige, visuelle redskaber har vi afholdt en serie af Palavere om trafik i København, som har bidraget til at nuancere problemdefinitionerne. Blandt andet stod det klart, at der ikke var mange, der bekymrede sig om forurening. Tilgengæld fyldte det meget i folks bevidsthed, at vi skal blive bedre til at tage hensyn til hinanden.

Problemdefinitionerne er genfortolket i en kropslig datavisualisering, som rejser tilbage til trafikken - måske videre til transportkommisionen - i form af et spil. Spillet består af brikker, af legemsdele, som hver repræsenterer udsagn fra nogle af de mennesker, som har deltaget i et Palaver. Banen er kridtet op til at tage højde for trafikproblemerne på nye måder.

comments