Decomposition

Anne Remien Thomsen
← SHOW SIDEBAR
02 Aug 2011
HIDE SIDEBAR →
views 3052 / likes 1 / bookmarks 0

description

Fashion and trends change so rapidly that often clothes are of value only for a very short time before they are thrown away. This phenomenon is called fast fashion.

My collection is not a solution to how sustainability can become a means to defend fast fashion. Rather, the collection is an attempt to create awareness of the short lifespan of a collection and encourage the discussion of whether fast fashion can be justified at all within the philosophy of sustainability.

By illustrating a collection's speedy obsolescence in the transition from trendy to outmoded, I underline the conflicting aspects that I believe exist in the idea of ”sustainable fast fashion”. A collection can be sustainable, but not the ruling idea of how fast it will become obsolete and replaced.
As a result, this project is meant as an invitation to stop and think about over-consumption, also in relation to fast fashion.

In order to illustrate the before mentioned transition, I have found inspiration in nature's decomposition; the transition from trendy to outmoded is reflected as a decomposition process. The natural decomposition becomes a strong metaphor of the transition from trendy to outmoded, since both processes place their subjects out of season.
----
Mode og trends skifter så hurtigt, at tøj ofte kun har værdi i ganske kort tid, før det kasseres. Dette kaldes også fast fashion.

Min kollektion er ikke en løsning på, hvordan man gennem bæredygtighed kan forsvare fast fashion, men nærmere en måde at gøre opmærksom på kollektionens korte levetid, og et oplæg til diskussion om, hvorvidt fast fashion overhovedet har sin berettigelse i det bæredygtige grundsyn.

Ved at illustrere kollektionens lynhurtige forældelse i overgangen fra moderne til umoderne, understreges de modstridende forhold, jeg ser ligger bag ideen om ”bæredygtig fast fashion”. Kollektionen kan være bæredygtig, men ikke i tanken om hvor hurtig den forældes og erstattes.
Projektet skal derfor ses som en opfordring til at stoppe op og tænke over overforbrug, også når det kommer til fast fashion.

Til at illustrere den førnævnte overgang har jeg fundet inspiration i naturens nedbrydelse, overgangen fra moderne til umoderne ses altså som en forrådningsproces. Den naturlige nedbrydelse bliver en stærk metafor for overgangen fra moderne til umoderne, idet begge processer sætter noget uden for sæson

comments