En 1. klasses dansk-app

Catrine Rudolf
← SHOW SIDEBAR
14 Jan 2012
En 1. klasses dansk-app
HIDE SIDEBAR →
views 5382 / likes 3 / bookmarks 0

description

De fleste kan nikke genkendende til, at børn i startskolealderen, bruger både smartphones, tablets (f.eks. Ipad's) og computere, som det mest naturlige i verden.

Dette står i kontrast til, at elever i 1. klasse og deres lærere rigtig mange steder ikke på daglig basis bruger digitale læremidler i undervisningen.

Projektet ”En 1. klasses dansk-app” er en designantropologisk undersøgelse af denne problemstilling. Resultatet er blevet til en applikation til tablets, til brug i danskundervisningen i 1. klasse.

Applikationen består af 3 dele, der skal bruges i forskellige undervisningssituationer. "Det' Dansk” skal bruges i danskundervisningen, "På Tur" er til undervisning uden for klassen og "Min Ordbog" skal bruges, når eleverne ikke er i skole, men skal øve sig i at stave og læse i fritiden.

Designantropologisk researchmetode har været vægtet lige så højt i processen, som løsningen. Brugerinddragelse har været en central del af projektet og især 1.U og deres dansklærer Rosa på Gasværkvejens Skole, har været til stor hjælp.

Eleverne, der har været deltagere i projektets designantropologiske metode, har afprøvet løsningen. De kan og ønsker at bruge løsningen. En af de største barriere mod digitalt undervisningsmateriale ligger derimod hos lærerene. Endelig mangler en bæredygtig forretningsmodel til digital distribution, samt en opgraderet IT-infrastruktur.

comments