Tekstil udsmykning til HK Hovedstaden

Elke Reinholdt Nielsen
← SHOW SIDEBAR
25 Jun 2013
Venstre side
Midt for
Højre side
HIDE SIDEBAR →
views 2936 / likes 0 / bookmarks 0

description

Ofte bliver ordet udsmykning forbundet med en forestilling om en kunstnerisk forskønnelse af rummet, men et nyt potentiale frigives ved at gøre udsmykningen stedsspecifik, og dermed lade kunsten interagere med arkitekturen og hverdagslivet. 

Teknologien, der tidligere kun var forbeholdt industrien, er nu blevet en mulig medspiller for den enkelte tekstildesigner i udviklingen af vævede tekstile udsmykninger. Det æstetiske råderum er dermed udvidet og mulighederne for at væve visuelt komplekse udsmykninger, er øget betydeligt.

I dette projekt har jeg arbejdet med fortolkninger af fagforeningens røde faner som motiv i udsmykningen, samt Gilles Deleuzes tanker omkring oplevelsen af folden. Den solidariske ånd der repræsenteres i fanen bliver en større del af mødelokalets atmosfære, og giver dermed udsmykningen en stedsspecifik kvalitet.

comments