Tekstillaboratorium - Afgangsprojekt

GUNHILD ASKEHAVE
← SHOW SIDEBAR
23 Jun 2015
Gunhild Askehave Tekstillaboratorie
GUNHILD ASKEHAVE
GUNHILD ASKEHAVE
GUNHILD ASKEHAVE
GUNHILD ASKEHAVE
GUNHILD ASKEHAVE
GUNHILD ASKEHAVE
GUNHILD ASKEHAVE
GUNHILD ASKEHAVE
GUNHILD ASKEHAVE
GUNHILD ASKEHAVE
GUNHILD ASKEHAVE
GUNHILD ASKEHAVE
GUNHILD ASKEHAVE
GUNHILD ASKEHAVE
GUNHILD ASKEHAVE
GUNHILD ASKEHAVE
GUNHILD ASKEHAVE
GUNHILD ASKEHAVE
HIDE SIDEBAR →
views 1367 / likes 0 / bookmarks 0

description

Tekstillaborattoriet er et miljø for tekstiludvikling og –eksponering, og spiller en rolle som livgivende element i Carlsbergområdet -en bydel under forandring.

Tekstillaboratoriet er en arkitektonisk ramme, hvor begivenheder er i konstant interaktion. Værkstedernes nærvær tilføjer et ekstra lag af forståelsen til udstillingen. Udstillingens relation til værkstederne kan virke inspirerende og sætte dialog og nye tanker i gang om det tekstile materiale for designerne.

Bygningen består af tre åbne planer. Planerne skæres af en tværgående passage, som i et konkavt – konvekst spil af åbninger, forskydninger og skæringer bringer det offentlige rum ind. Gennem sin transparens træder de forskellige handlinger frem i facaden, og brander bygningen udadtil.

comments