Rigtig Dansk

Jens Dan Johansen
← SHOW SIDEBAR
18 Jul 2011
HIDE SIDEBAR →
views 4256 / likes 2 / bookmarks 0

description

Rigtig Dansk tilføjer en nysgerrig og kritisk røst til den offentlige debat om danskhed. Med udgangspunkt i en analyse af indholdet i indfødsretsprøven søger avisen at bidrage til diskussion om og refleksion over danskhed, identitet, fællesskab, medborgerskab, og dansk udlændingepolitik.

Projektet blev tildelt HK/Privats Ophavsretsfonds Legat med følgende begrundelse:
“Jens Dan Johansen har med sit projekt lavet et forbilledligt stykke designarbejde. Projektet tager udgangspunkt i den danske indfødsretsprøve og undersøger, hvordan denne udtrykker en ideologisk definition af, hvad der er standard viden for en dansker (altså viden, som kræves for at blive dansk statsborger). Jens Dan Johansen har arbejdet benhårdt på at kortlægge, undersøge, problematisere og formidle svært tilgængeligt stof. Med afgangsprojektet viser han, hvordan en designer, med sine kompetencer, kan stille nysgerrige, kritiske og nødvendige spørgsmål. Det er fremragende gjort.”

comments