Folkeskolestolen

Matthias Dyrkjær Kisch
← SHOW SIDEBAR
09 Jan 2013
Animation video introducing the Public School Chair
Rendering af folkeskolestolen på Sundbyøster Skole
Rendering af folkeskolestolen på Sundbyøster Skole
Plan af folkeskolestolen på Sundbyøster Skole
side opstalt af folkeskolestolen på Sundbyøster Skole
Folkeskolestolen som serie af 4 størrelser
Møbeltegning
Rendering af folkeskolestolen
Rendering af folkeskolestolen
Rendering af folkeskolestolen
Rendering af folkeskolestolen stablet på vogn
Sprængt isometri af stablet stole
Sprængt isometri
Isometri af mulige opsætninger på og under bord
Isometri af mulige montering under bordplade med tilhørende beslag
Aktive og passive siddestillinger
HIDE SIDEBAR →
views 3260 / likes 1 / bookmarks 0

description

introduktion til projektet
Opgavens fokus har ligget på design af et siddemøbel til folkeskolen, hvor mit fokus har været revitalisere den klassiske måde at modtage undervisning på i klassesituationer. Dette er tænkt ved at give eleverne mulighed for at sidde på flere forskellige måder på det samme møbel, samt skifte mellem aktive/bevægelses siddemuligheder og mere passive. Således at forskellige undervisningsformer er indtænkt i stolens design. At en siddestilling tiltænkt f.eks. gruppearbejde ikke nødvendigvis behøver at være den samme stilling som man benytter når man ser film, har gennemgang etc.

Fokus for mit design har som udgangspunkt, være på elever i 7.-10. klassetrin, hvor kroppen er ved at være færdigudviklet og det er sidste udkald for at få indlært en sund kropsstilling. Det er samtidigt på dette tidspunkt at der kommer mere siddestillende arbejde og undervisning i forhold til i de yngre klassetrin.
Dog er designet tænkt som en del af en serie i forskellige størrelser, for at kunne imødekomme alle elever - på tværs af årgange og størrelser.

Jeg har valgt at lægge mit fokus på den klassiske undervisningssituation i klasseværelset - men har også kigget på hvad der er af strøminger og i hvilken retning undervisningen og undervisningsmetoder samt lokaler bevæger sig imod.

Folkeskolen idag
I Danmark er der 1388 folkeskoler ud af ialt 2380 skoler - På disse 1388
skoler går der ca. 566.000 elever. Ialt er der over 700.000 skoleelever i Danmark. Så når man taler om folkeskolen og folkeskole eleverne er det en kæmpe masse som ikke bare kan sættes i en bås der passer til alle.

Eleverne i den danske folkeskole - som er hvad jeg har fokuseret på går som oftest på 3 forskellige typer skoler - der er etageskolen, den funktionsopdelte skole og den rumfleksible skole. Eleverne er fordelt ud således at ca. 1/3 går på hver type.

Behovet for at komme med et forslag til en ny type af folkeskolemøbler er relevant på baggrund af flere faktorer - for mig har det været vigtigt at fokuserer på det kropslige og sunde ved de gode siddestillinger, derudover så har folkeskolen igennem de sidste 10 år rykket sig gevaldigt på baggrund af de seneste folkeskoleforlig, hvor der er kommet en øget fokus på den enkelte elevs behov og de forskellige læringsstile der er bedst for den enkelte elev. Som en del af undervisningen er man også begyndt at nytænke klasselokaler og skolearkitekturen, men møblerne, som er hvad eleverne har deres primære fysiske forhold til, har haltet bagefter den øvrige udvikling.

Med den seneste tids diskusioner og oplæg til en ny folkeskolereform, hvor der blandt andet bliver overvejet at indføre længere skoledage, fjerne en del af frikvartererne, og istedet erstatte dem med enkelte aktivitetstimer, peger udviklingen mod længere perioder med stillesiddende arbejde. Det er således endnu mere vigtigt at tænke nye typer skolemøbler ind i denne reform og ind i klasseværelserne, således at vi kan tilbyde eleverne forskellige og differentierede siddemåder.

Registreringer
Jeg har i mine undersøgelser og registreringer taget udgangspunkt i en klassisk byskole/etageskole, en karmskole/åben plan skole og en moderne rumfleksibel skole.

Gennem registreringer på tre forskellige skoler, og de tre forskellige skoletyper, har jeg kigget på de forskellige undervisningsformer og situationer eleverne er i - i deres klasseværelse. Jeg har observeret og registreret den måde de benytter de eksisterende møbler i lokalerne, og hvilken betydning de møbler har på deres kropslige væren og de problematikker der bl.a. er ved de forskellige typer møbler de benytter.

Endvidere har jeg med mine prototyper foretaget re-registreringer i en 8. klasse på Amager, Sundbyøster Skole, hvor jeg har fået et par af eleverne til at sidde på mine prototype forslag til et nyt skolemøbel. Under disse re-registreringer har jeg fokuseret på hvordan de benytter møblerne og sammenlignet med mine resultater fra mine registreringer af ‘normale’ skolemøbler.
Dette har været vigtigt for at kunne vurdere om mine teser omkring hvordan mit møbel skal fungere, kan være mulige.

Siddestillinger
Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at forbedre siddekomforten og ergonomien for fremtidige generationer, har vi brug for at gå ind langt tidligere og lære, hvordan vi skal bruge vores krop, og i særdeleshed hvordan vi kan sidde ned uden at gøre skade på os selv.

Der er utallige forskellige teorier om, hvordan den korrekte siddestilling ser ud, teorier der til stadighed ændrer sig. Man kan se kontorstole, der kan indstilles på alle leder og kanter til at støtte præcist efter opstillede foreskrifter. Dog ser man oftest, at disse er for avancerede i brug og bruges forkert, eller slet ikke bliver brugt.

Af de mange forskellige teorier om ergonomi og siddestillinger og isærdeleshed - hvad den rette og korrekte siddestilling er, er der utallige forskellige svar.
Et punkt, der er bred enighed om på tværs af forskellige teorier, er, at der ikke er en rigtig siddestilling, men at:

»Den bedste stilling er den næste stilling«

Vi kender de klassiske billeder af stive ‘robot’ mennesker, men virkelighedens mennesker fungerer bestemt ikke statiske som en tegning - vi er aktive og konstant vekslende mennesker, det er derfor vi har brug for at kunne veksle mellem forskellige måder at bruge vores krop på.

Stolen er designet ud fra 2 hovedpunkter:
1.
Aktive siddestillinger
Muligheder for at bruge kroppen aktivt og skifte siddestillinger med små bevægelser i kroppen og balancere på stolen.

2.
Forskellige siddestillinger til forskellige former for undervisning.

Den ene del af sædet er til elevens arbejde ved bordet, hvor koncentrationen og fokus er på en opgave, bog, etc. befindende på bordet. Hvor det er nødvendigt at have hoved og øjne tæt på arbejdet på bordet.

Den anden del af sædet er højere og får kroppen til at orientere sig ud mod klassen og mod lærer/klasse diskussioner og andet der befinder sig i en større helhed i lokalet, og ikke kun umiddelbart foran eleven.

Stolens sekundære funktioner:

1.
Stolen forholder sig til flere retninger i lokalet og således til det opbrudte klasseværelse og opløser klasseværeset retning og opbløder den hierakiske undervisning.

2.
Nye sociale muligheder i møblets rum og ved møblets funktion. For eksempel muligheden for simpelt at orientere sig i andre retninger til gruppearbejde. Muligheder for at sidde sammen på møblet flere personer.

3.
Mulighed for stabling for effektiv magasinering og transport ud til klasserne. Dette er især vigtigt for at kunne give alle eleverne mulighed for at benytte en stol specifikt til deres højde.

comments