Forsamlingshuset

Pia Schytz
← SHOW SIDEBAR
03 Oct 2011
Konceptplan 
 - 

Redskaber skal følge brugeren 
vha, personlige udsmykkede mobile skabe.
         Samlingspunktet
         Scenerummet
         Sportsfeltet
         VIP lokalet
 Dukkehusscenarie med VIP rummet.
Forsamlingshusudvikling med dukkehus scenarier
HIDE SIDEBAR →
views 2775 / likes 0 / bookmarks 0

description

Konceptet omhandler udvikling af fællesskabsbaserede forsamlingshuse med fokus på folkelig kultur. ejerskab og fleksibilitet.

Problemformulering:
Hvordan kan forsamlingshuset generobre sin status som den mindre landsbys dagligstue,
fastholde den menneskelige rummelighed, udvikle fællesskabet
og gøre de yngre beboere til en fast forankret del ?

Projektet bygger på møbel og rum metoder samt brugerinvolvering der tog form af dukkehusscenarier. I et forsamlingshus i Jylland afprøvede jeg rumlige problemstillinger med modeller og dukker, som brugerne fik mulighed for at udvikle deres forsamlingshus igennem. De indrettede deres fremtidsforsamlingshus og afslutningsvis viste dukkerne rundt for at vise konkret brug af huset til daglig.

Den endelige løsning afspejler observationer fra workshoppen omsat til konkrete redskaber, fysiske tiltag der øger synligheden, styrker fleksibiliteten og gør det muligt at have både traditionel brug af forsamlingshuset samt udvikling og afprøvning af ideer.

Dukkehusscenariet er en oplagt metode til at give forsamlingshusbrugerne mulighed for selv at udvikle og tænkte nyt. Det styrker ejerskabsfølelsen, som er essentiel for at få folk til at bruge forsamlingshusene.

comments