Sara Houmann Mortensen

contact

Sara Houmann Mortensen
+45 26 20 15 84
sara.houmanngmail.com
Kunstakademiets Designskole

ABOUT

Jeg har på linien for Visuel Kommunikation specialiseret mig inden for både illustration og grafisk design.

Jeg har i både mit bachelor projekt og afgangsprojekt specialiseret mig i illustration: Henholdsvis med en illustreret digtsamling med vægt på proces og samarbejde med digteren samt en illustreret iPad roman med en ikke lineær fortællestruktur.

Udover min interesse for illustration har jeg i to praktikforløb specialiseret mig inden for grafisk design. Begge forløb har varet et halvt årog har været på en grafisk tegnestue hvor kunder og opgaver spændte bredt samt på et udstillingsbygning hvor jeg arbejdede selvstændigt med husets interne og eksterne visuelle udtryk.

I mit fremtidige arbejdsliv ønsker jeg at beskæftige mig inden for både illustration og grafisk design.

PROJECTS
CV / SKILLS
Education: 

2008 – 2011: Overbygningsuddannelsen på DKDS, linjen for Visuel Kommunikation
2008 – 2009: Hochschule für Angewandte Wissenschaft(HAW), Hamburg. Udveksling på linjen for illustration.
2005 – 2008: Grunduddannelsen på DKDS, linjen for Visuel Kommunikation
2005: Skolen for billedkunst, Århus. (4 mdr.)
2004: Fleksible moduler på Københavns Tekniske Skole: Grafisk design, maleri, DTP (9 mdr.)
2003: Glyptotekets tegneskole: klassisk tegning (3 mdr.)
2003: Holbæk Kunsthøjskole: Maleri, tegneserie, scenografi, grafik, kunsthistorie (4 mdr.)
2000: Sproglig student fra Aurehøj Amtsgymnasium.

Internships: 

2009: Bilgrav Design(bilgrav.com) (6 mdr.)
2010: Den Frie Udstillingsbygning (denfrie.dk) (5 mdr.)
2002: Deltidspraktik hos dukkemager ved Det lille Teater, København
2002: Praktik hos scenograf Kirsten Victoria Lind

Work: 

2011: Illustrationer for Vis Avis(www.visavis.dk)
2010: Freelance grafisk arbejde for Den Frie Udstillingsbygning
2010: Plakatdesign samt hjemmesidedesign for PiiP Poetryslam, Huset i Magstræde. (www.scenepoesi.dk/)
2010: Illustrationer for PKAs medlemsblad Din Pension
2009 -10: Tilknyttet som freelance illustrator for Dansk Skuespillerforbunds månedsblad Sceneliv(http://www.skuespillerforbundet.dk/Default.aspx?ID=21)
2009: Årets tryk for Helsingør Kunstforening i samarbejde med Katrine Marie Nielsen
2008: Illustrationer/mønster til tekstiltryk til designfirmaet Rützous efterårskollektion 2009(www.rutzou.com)
2009: samt grafisk materiale + scenografisk vægmalerier til kampagnefotos.
2007: Illustrationer for PKAs medlemsblad Din Pension

Other: 

exhibitions:

2011: Udstillet bog på BuchDruckKunst - 7. Norddeutsche Handpressenmesse 2011, Hamburg
2009: Udstillingen Billeder og Bøger på Helsingør Bibliotek i samarbejde med katrine Marie Nielsen
2009: Fotografier på udstillingen Nat i København, Airplay Street Gallery
2006: Illustration til udstillingen Himmel og Hav for projektet Den 7. Himmel

Competences: 

illustration
Grafisk design
Layout
Magasindesign
Research, idé- og konceptudvikling
Billedbehandling

Programmer:

Photoshop
InDesign
Illustrator
Dreamweaver

Languages: 

Dansk: modersmål
Engelsk: Flydende
Tysk: middel niveau
Fransk: lavt niveau
Svensk og norsk: Forstås