BOGEN som objekt

Selma Lamai
← SHOW SIDEBAR
14 Jan 2012
Tanken om at omdanne en coffee table book til et konkret bord er i al sin enkelhed en interessant idé, som kan give coffee table book’en endnu bedre mulighed for at indtage rummet. Fotografiernes dynamik kommer til sin ret i kraft af det store format.
Bogens stel er designet af Rasmus Bækkel Fex.
Ud fra ideen om den tilstand mennesker kommer i når de er opslugt af en 'god bog', opstod ideen om ’DEN gode bog BOG’, som er et arkiveringssystem til at samle citater, titler, forfattere m.m. man ønsker at indfange og huske.
Min tilgang til arbejdet med kalenderen som bogtype har været at understrege den nære forbindelse mellem subjektet (mennesket) og objektet (bogen)  ved at skabe en sammensmeltning og dermed integrere den følelsesmæssige kobling i den fysiske udformning. Min idé har været at eksperimentere med at gøre bogen til en applikation på menneskekroppen.
Ideen til 'Den skjulte bog' opstod under et besøg i Beijing sidste sommer.
Tanken om ikke at kunne ytre sig frit og offentligt læse det man ønsker, gav mig ideen til at formgive Ai Wei Weis essay ’Beijing’ i bogform og skjule den i en H.C. Andersen fortælling. H.C. Andersens værker er højt elsket i Kina, og de kommer dermed til at fungere som et legitimt omslag med et illegitimt indhold.
Hvis leksika skal overleve som fysiske bøger, så skal de have nogle taktile og visuelle kvaliteter, der gør dem til genstande, som man ønsker at omgive sig med. De skal fungere som en slags anvendelige æstetiske øjenåbnere, der kan lære én ting, man ikke vidste, man ønskede sig at lære.
En enkeltstående bog kan have stor betydning indholdsmæssigt såvel som udtryksmæssigt, men der er også noget særligt over en hel stribe af sammenhængende værker. Det giver værket en form for tyngde og en helhedsfornemmelse, som ikke er ligeså indlysende i et enkeltstående værk.  Hensigten var at skabe et visuelt udtryk, der understøtter indholdets tyngde og autoritet og dermed skaber en helhed, hvor de to elementer -'Bogsuitens' indre og ydre -  smelter sammen og understøtter hinanden.
Dette bogkoncept illustrerer bogen som brug-og-smid-væk konsumvare, lig bøgernes fremstilling på Bogmessen i Forum. Denne løsning adskiller sig fra resten af koncepterne, da den er rå og ubearbejdet og udgør den diamentrale modsætning til bogen som samlerobjekt.
HIDE SIDEBAR →
views 4360 / likes 5 / bookmarks 0

description

Intentionen med projektet er at tydeliggøre forholdet mellem bogens bruger og selve bogen. Dette har jeg gjort ved at skabe syv bogkoncepter knyttet til syv forskellige bogtyper. Jeg har fokuseret på at undersøge selve oplevelsen omkring bogen og den tilstand, mennesker kommer i, når de er opslugt af bogens væsen.

Designløsningen indeholder følgende koncepter:
1 / ‘TABLE BOOK’
2 / ‘DEN gode bog BOG’
3 / ‘KALENDER’
4 / ‘DEN SKJULTE BOG’
5 / ‘OPSLAGSVÆRK’
6 / ‘BOGSUITE’
7 / ‘FRAGMENTERET KNALDROMAN’

For at uddybe mit problemfelt har jeg undersøgt bogen som henholdsvis medie og objekt:

MEDIE
Ordet medium kommer fra latin og er neutrum af ’medius’, der betyder ’midterst’. Efter min opfattelse indikerer ordets betydning, at mediet er et værktøj, der har til formål at formidle et budskab fra en afsender til en modtager. En kanal for udbredelse af information. Mediet befinder sig imellem afsenderen og modtageren af et indhold og omfatter en lang række metoder, som mennesker benytter for at meddele sig til hinanden. Bogen som medie er et formidlingsværktøj til at kommunikere og handler om afsenderen, indholdet og måden, hvorpå stoffet formidles.

OBJEKT
Ordet objekt kommer fra det latinske objectum. ’ob’ betyder ’foran’ og ’jacere’ betyder ’kaste’ og tilsammen skaber det betydningen ’den sag der er anbragt foran nogen’. Et objekt er en genstand for iagttagelse, forestillinger og tanker, og når man taler om bogen som objekt, tager den form som et selvstændigt magisk objekt.

”Enhver lidenskab grænser op til det kaotiske, men samlerens lidenskab grænser op til et kaos af minder. Desuden er tilfældet, skæbnen, som imprægnerer fortiden for mine øjne, i påfaldende grad til stede i disse bøgers tilvante forvirring. For hvad er denne samling andet end en undren, som vanen har vænnet sig til i et sådant omfang, at den kan fremtræde som orden?”
Walter Benjamin

hello@selmalamai.dk

www.selmalamai.dk

comments