Tryghed under-vejs

Silla Herbst
← SHOW SIDEBAR
04 Aug 2011
HIDE SIDEBAR →
views 2421 / likes 0 / bookmarks 0

description

Det er for mange menneskers vedkommende forbundet med utryghed at benytte sig af gangtunneler.
Udgangspunktet for mit projekt var at identificere, hvad der ligger til grund for denne følelse.

Jeg har i min løsning af denne problematik arbejdet med ændring af tre utryghedsskabende faktorer.
Det det drejer sig om monotonien der er fremherskende disse steder, adaptationen mellem uderummet og det mørke tunnelrum, samt oplevelsen af rummets størrelse i højde og brede.

Ved at skabe en varieret lys oplevelse gennem tunnelen, brydes det monotone udtryk. Dette er gjort ved at indsætte lysplader af akryl som en del af tunnelens konstruktion langs siderne. Disse lysplader er samtidig placeret, så de forholder sig til overgangen mellem udelyset samt lysniveauet i tunnelens rum. Udvidelsen af rumoplevelsen opstår ved at lyspladerne reflekteres i loftet. Det løfter derved højdeoplevelsen. Endelig er udsmykningen af lyspladerne med til at skabe et abstrakt dybdebillede, der illuderer en åbning ind til en anden verden på den anden side af pladen. Dette skaber en udvidelse af den tværgående rumoplevelse.

comments