Det Ka Du Selv Være

Stinne Marie Wilhelmsen
← SHOW SIDEBAR
02 Jun 2012
HIDE SIDEBAR →
views 2254 / likes 0 / bookmarks 0

description

I et kulturelt virvar af traditioner, aldersgrupper, socialklasser, subkulturer og religioner er det nærmest umuligt at undgå misforståelser og forestillinger. Vi kan opfatte fordomme som provokerende, ondskabsfulde og fremmenfjendske. men de kan, måske ligeså ofte, bare være ærlige, konstruktive og sjove. Frem for uforbeholdent at tabubelægge, frygte og forbyde dem kan vi måske udnytte omstændighederne og bruge vores egne fordomme til at åbne en dialog om kontroverser.

"Det kan du selv være" er titlen, fordi det handler om at give og tage konfrontationer. De fleste af de fordomme vi har om hinanden bygger på forudantagelse og generaliseringer, og et svar, der kunne skabe en dialog om dem kunne måske være: “Det kan du selv være!“
Den er taget udfra et barnligt univers. Ligesom fordomme måske også er en smule barnlige.

Praktisk udførsel:
En opslagstavle i stort format er opsat, hvor flest muligt har adgang til den. Den danner rammen for en brugerinvolverende undersøgelse der skal dokumentere og iscenesætte interne brydninger i et multikulturelt område.

Tavlen er fyldt med over 100 ord, som kan flyttes rundt frit. Man kan danne sine egne sætninger, tilføje og fjerne ord eller ændre på andres. Ordene stammer oprindeligt fra en række fordomme, men tanken er, at brugeren nu selv må bestemme hvad der skal opstå af dem. Tavlen er lienu opsat på Biblioteket på Rentemestervej i København NV.

Jeg har givet undersøgelsen dette format, for at gøre det interessant, sjovt og oplagt for brugeren at deltage i undersøgelsen. På den måde får jeg skabt en kontakt til brugerne i deres omgivelser, og der hvor undersøgelsen har relevans, og forskellighederne mødes.

comments