Rom i grenseland

Therese Wold
← SHOW SIDEBAR
23 Jun 2011
Scene knyttet opp mot et amfi og stedets nivåer
Romelementene er med å skape en stemning for stedet på aftenen
Lyset skinner gjennom treverket på dagtid og skaper en jevn belysning på innsiden
På aftenen skinner lyset fra innsiden gjennom og skaper en opplyst fasade
Rommene strekker seg utendørs, og omgivelsene oppleves også fra innsiden
HIDE SIDEBAR →
views 3204 / likes 0 / bookmarks 0

description

I mitt prosjekt har jeg valgt å ta tak i en lokalitet fra mitt hjemsted,
Lillehammer.
Stedet er en utendørs restaurant med navnet Terrassen, og var i sin tid Lillehammers eneste restaurant for uteservering og et populært treffsted i sommersesongen.
Med flere nivåer strukket ut over et stort område, er Terrassen et unikt sted. Nå er det mange år siden restauranten ble nedlagt, og stedet står nå og
forfaller.

Ettersom dette er en plass alle i Lillehammer kjenner til, er det også mange som har gode minner og kan forholde seg til det. I min oppgave har det derfor
vært viktig for meg å bevare stedets uttrykk, men gi det en oppgradering.
Men jeg har også ønsket å tilføre nye elementer til området, slik at det har mulighet for å kunne utvide sesongen for servering.
Med en oppgradering av stedet og tilrettelegging på linje med krav som stilles i dag vil byen få et kulturelt løft. Til Terrassen vil folk kunne komme til
arrangementer, og tilbudene om forskjellige forestillinger og kulturelle oppsetninger vil kunne utvides.

Hovedfokus for oppgaven har vært å tilføre noen romlige elementer som kan transformeres.
Jeg har kalt oppgaven 'rom i grenseland', og med det menes at rommene skal kunne oppleves både utendørs og innendørs med en ide om at
de skal kunne åpnes opp og oppfattes på forskjellig vis. Lys har også vært en viktig del med tanke på transformasjon.
Med referanser trukket til norske hytter og naturlige materialer, skal disse rommene sette en hyggelig stemning for stedet.
Som en del av oppgaven har jeg også utformet en scene, dette på bakgrunn av at Terrassen også er et sted med opptredener og underholdning.

comments