Face a Prejudice

JEOLO@student.dkds.dk
← SHOW SIDEBAR
18 Jun 2011
En rörelsesensor aktiveras när betraktaren kommer nära. Ljusets släcks och kulans spegeleffekt blir synlig.
HIDE SIDEBAR →
views 2325 / likes 0 / bookmarks 0

description

En narrativ installation med benämningen konceptuellt konsthantverk i ryggen, där glasets reella egenskaper är förmedlare av en samhällsobservation. Fördomen dömer något på avstånd "utan att gå nära" den bygger på okunskap, skapar rädsla men kan brytas av nyfikenhet.
På nära håll, trots sin hotfulla position förlorar objektet sin antagna funktion och vi ser förbi den förutfattade meningen och flyttar vårt fokus. Att möta sin fördom är att möta sig själv.

comments