Gæsten fra Rødby

Maria Albertsen
← SHOW SIDEBAR
01 Aug 2011
HIDE SIDEBAR →
views 3309 / likes 0 / bookmarks 0

description

Metodisk arbejde med koncept- og ideudvikling ud fra problemformuleringen:
Hvordan kan vi redesigne hygiejnebindet og tilføre en merværdi med fokus på begrebet
emotional design?

Projektet er en kulegravning af emnet menstruation via research, interviews, spørgeundersøgelser og samtaler. I gentænkningen af hvilke værdier, der kan tilføres et re-design af hygiejnebind, har målet været en bæredygtig løsning, med afsæt i bl.a. ny viden inden for forskning af stamceller.

Det endelige forslag er blevet et kit til opsamling af menstruationsblod med henblik på donation til stamcellebanker. Ideen skaber mulighed for at give menstruationsblod og dets betydning en ny værdi og mening både inden for stamcelleforskning, økonomisk gevinst ved genanvendelse, bæredygtighed ved reducering af affald, og dermed en bedre oplevelse for kvinder, da konceptets potentiale kan være med til at fordre følelsen af empowerment via den iboende kvalitet i menstruationsblod, idet brugeren kan være med til at gøre en forskel i forhold til at bidrage til forskning og fremtidige behandlingsmuligheder samt til et bedre miljø.

Konceptet er en undersøgelse af, hvordan menstruation kan gentænkes og kunne være i forhold
til at skabe merværdi og en ny oplevelse. Konceptet og fortællingen om den nye oplevelse er
materielt gestaltet i en konceptmodel.
Den omkringliggende undersøgelse af emnet er lige så meget et resultat, som selve konceptmodellen.

comments