Mødet bag murene - samspil

Sara Møllegaard Flyvbjerg
← SHOW SIDEBAR
28 Jun 2011
Samtaleredskabet i barnets nye hverdag
Besøget i fængslet
HIDE SIDEBAR →
views 5079 / likes 0 / bookmarks 0

description

I mit afgangsprojekt har jeg arbejdet med besøgssituationen i et fængsel for børn af indsatte. Børn af indsatte er i samfundsmæssig forstand en næsten ukendt og usynlig gruppe, som lever med mange bekymringer, savn og tabuisering. Fængsling af en forælder rammer de uskyldige børn hårdt og er et stort problem, der kan have store konsekvenser for børnenes fremtid.

Når et barn besøger sin forælder i fængslet, møder det en uhensigtsmæssig og ukendt verden, som ikke imødekommer det behov, barnet har for at være sammen med sin forælder. De eksisterende besøgsmuligheder giver ikke barn og forælder mulighed for at mødes på en måde, hvor et positivt og givende møde kan udspringe. I stedet opleves besøget akavet, passivt og barrieren imellem barn og forælder forhindrer dem i at etablere den nødvendige kontakt og samtale.

I projektet har jeg arbejdet med to greb, som både omhandler problematikken udenfor fængslet i barnets nye hverdag og selve besøget imellem barn og forælder i fængslet.

Projektets første del fokuserer på barnets behov for at tale om de mange tanker og bekymringer, der er forbundet med at have en forælder i fængsel - og behovet for at blive forberedt til besøget i fængslet. Det er med henblik på denne problematik, at jeg har udviklet et samtaleredskab. Samtaleredskabet kan bruges både i samtalegrupper, hos en familieterapeut, en pædagog eller i hjemmet. Samtalen med barnet udspringer af den visuelle platform, der på en legende måde skabes imellem barn og omsorgsperson.

Projektets anden del fokuserer på selve besøget i fængslet. Langt de fleste børn oplever, at de slet ikke får fortalt om deres tanker og oplevelser derhjemme, når de sidder i besøgsrummet. For at fremme samtalen mellem barn og forælder, har jeg udviklet et kit, der består af 12 træklodser med billeder. Klodserne kan sættes i spil på forskellige måder og derved opstår der billedsammensætninger. Disse billedsammensætninger vil inspirere og opfordre til samtale og fortrolighed.

comments