search profiles

Filter by education:

ABrand

Kunstakademiets Designskole

Alberte Laursen Rothenborg

Kunstakademiets Designskole

Stud. MA Sustainability of Fashion, ESMOD Berlin
BA Fashion Design, The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Design

Alberte Laursen Rothenborg is a sustainable fashion designer originally from Copenhagen, Denmark. She has a background in social sustainability, working for the ethical clothing brand Dorsu in Cambodia. Furthermore she has a BA in Fashion Design from The Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen. Currently doing her M.A, Sustainability in Fashion at ESMOD Berlin,...

ALEKSANDRA RAKIĆ

Kunstakademiets Designskole

The whole shebang of panto-videoentropic socio-scopic cryptographic engineer Aleksandra Rakić

allan nøddebo

Kunstakademiets Designskole

Min ambition er at skabe projekter der er båret af en umiddelbar naturlighed og selvfølgelighed, hvis hensigt ikke er at råbe højt, men snarere udstråle diskretion som på en underspillet måde raffinerer og forbedrer din hverdag emotionelt og funktionelt
- på ubestemt tid.

Amanda Boierth

Kunstakademiets Designskole

Amanda Nygren

Designskolen Kolding

Anders Heindorff

Kunstakademiets Designskole

Studerer spil og interaktion på Kunstakademiets Designskole.

Anders Højmose

Kunstakademiets Designskole

Anders Klem

Kunstakademiets Designskole

Andrea Otterstrøm Nørgaard

Kunstakademiets Designskole

Andreas Solhøj Hansen

Designskolen Kolding

Anette Leegaard

Kunstakademiets Designskole

Anita Johansen

Kunstakademiets Designskole

Anja Jeppesen

Kunstakademiets Designskole

Mit hovedområde og interessefelt er produkt- og servicedesign; med fokus på brugerorienterede problemløsninger og interaktion mellem produkt og bruger.
Gennemgående for min tilgang til design er et stort fokus på bruger og kontekst - muligheder og begrænsninger samt ønsker og behov. Jeg har en meget metodisk tilgang til designprocessen og prioriterer den undersøgende og analytiske fase højt i mine designprojekter, da det er udgangspunkt og fundament for videre idé- og konceptudvikling, og i sidste...

Anja Wejs Phigalt

Kunstakademiets Designskole

Design er et redskab, der kan bruges til at styrke menneskers livssituation rundt omkring i verden.

Designredskaber kan indsamle kompleks viden og information om alle emner og transformere de komplekse informationer om til objekter, som kan være med til at give merværdi i menneskers liv.
-En merværdi, som kan opnås og kommunikeres via redskaber, som kan opfordre og inspirere mennesker til at ændre adfærd.

Jeg brænder for at designe redskaber.
Designredskaber der kan forbedre m...

Anna Cathrine Hedvig Braat

Kunstakademiets Designskole

Jeg har i min studietid primært beskæftiget mig med møbeldesign og indretning af rum. Jeg lægger vægt på at skabe design, som enten formidler en specifik viden eller tildeler beskueren en oplevelse. Desuden ser jeg en gevinst ved at indgå i tværfaglige samarbejder, hvor jeg kan omsætte andre faggruppers viden til konkrete designs.

Anna Falk

Kunstakademiets Designskole

Anna Frederiksen

Kunstakademiets Designskole

Anne Ahrendt Futtrup

Kunstakademiets Designskole

Pages