Hvor kreativiteten Gror

Line Falk
← SHOW SIDEBAR
27 Jul 2011
(Man kan læse en lille intro til mit afgangsprojekt til højre på min profil.)

Første eksperiment var et gækkebrev.

Jeg lavede og opklistrede et gækkebrev på Kunstakademiets Arkitektskole, Danmarks Designskole og Filmskolen, uden at blive opdaget. 
Brevene var underskrevet: "Mit navn er skrevet med missekatte, gæt det og find skjulte skatte."
Man kan se en lille film nedenfor, om hvordan reaktionerne på det var.
Jeg fremsendte desuden gækkebreve til Designskolen Kolding, Det danske kongelige Kunstakademi, Det jyske Kunstakademi, Det fynske Kunstakademi, Arkitektskolen Aarhus, Mediehøjskolen og Skolen for Visuel Kommunikation.
En uge efter gækkebrevene lagde jeg reder ud med påskeæg i, de samme steder som brevene havde ligget - igen anonymt.

Ingen havde gættet at afsenderen var Made in School -ingen havde i hvert fald kontaktet os med et gæt. Men jeg besluttede at de skulle have påskeæg alligevel. 

Inden dagen var omme, var al slikket ædt. : )
En del af mine forsøg, på Made in Schools vegne, gik ud på at kommunikere personligt. Istedet for mails, skulle vi sende håndskrevne breve. 

Før vores site var færdigudviklet, havde vi brug for at få det betatestet af nogle repræsentative brugere. De fik en personlig invitation i et blåt brev.
Ud af de kreative mennesker, som betatestede sitet for os - deltog 5 af dem i en lille workshop, jeg afholdt med Sine som medvært. Workshoppen handlede om at meningsmåle hvordan de opfattede Made in School som initiativ, og brainstorme over hvad de ønskede af sitet. 

De fik et lille blåt påskeæg som tak for hjælpen.
Næste eksperiment gik ud på at fange opmærksomheden i de kreative uddannelsesinstitutioners ledelse.

Jeg sendte et kærestebrev til rektorene på de 10 uddannelser Made in School henvender sig til.

4 breve kom retur med et kryds i JA-boksen.
Jeg forsøgte også kærestebrevet i stort format henvendt kollektivt til de studerende. 

Ingen felter blev afkrydset på hverken Filmskolen eller Arkitektskolen. Men på Danmarks Designskole var der efter et par dage 2 små krydser i NEJ-boksen.

På tredjedagen var der heldigvis også et lidt større kryds i JA.
Jeg ønskede også at lave et større setup, som kunne udtrykke det, som Made in School kan; nemlig udstille det, der bliver til på en kreativ studerendes arbejdsplads, både skitser og færdige arbejder. Til det formål spraymalede jeg et komplet arbejdsbord, med lampe, opslagstavle, stol, skab, værkstøjskasse og kaffemaskine og en masse øvrige detaljer rødt. Den vakte en masse opmærksomhed, og det var også setup'ets vigtigste ærinde.
En rum tid efter forsøgte jeg mig med endnu et setup - en lille grøn hjemmebygget hule, som en mindelse om barndommens leg med at skabe sine egne grænser og egne rum, i hvilke de voksnes regler blev opløst. Herinde i en barndommens hule, kunne et kosteskaft eller en grydeske bruges til mange andre ting, end det dertil beregnede, man opfandt tingens nye funktion og betydning - og dens værdi var ikke bundet af dens oprindelige brug. Det er også det kreativitet handler om; til en hvis grad at glemme verdens regler, de regler og forestillinger der allerede findes, at ignorere dem og opfinde som om alt er muligt, hvis man tør drømme om det. Det tror jeg nu ikke min hjemmebyggede hule fik kommunikeret helt tydeligt. :)
I Made in School skulle vi holde en reception, og jeg ville gerne installere et eller andet i foyeren på Danmarks Designskole, der pegede gæsterne i retning af festlighederne, istedet for skilte. Sammen med Sine og en anden trofast og ulønnet assistent, Jacob, foldede jeg ca tre sække blå papirsfly, som Sine og jeg hang op i foyeren, pegende i retning af cafélokalet. Derudover fyldte vi, i den anden indgang til caféen i et lille vindfang, loftet med papirsflyeme.
Jeg valgte papirsflyet som figurativt symbol, fordi det er en meget dynamisk og retningsgivende form. Den giver minder om barndommen og fingrenes rastløshed midt i undervisningen, om et lille kreativt oprør og om en naiv og umiddelbar måde at fangede andre elevers opmærksomhed på - eller at sende beskeder og hilsner på tværs i klasseværelset. Jeg synes det passede godt til Made in School. For på Made in School, er pointen netop at det er den kreative rastløsheds frembringelser, store idéer som små, der er i højsædet. 

Hvis du vil se mere af mit afgangsprojekt, kan du browse lidt rundt på min profil, der har jeg lagt flere billeder op af de forskellige forsøg, og analyser. Og hvis du vil have en bedre forståelse for hele projektet, er du velkommen til at tage kontakt til mig.
Gækkebrevet; en påskehilsen sendt hemmeligt fra Made in School.
Gækkereden; påskeæg til alle nysgerrige sjæle
Procesklip fra de forskellige setups
HIDE SIDEBAR →
views 5370 / likes 1 / bookmarks 0

description

Min afgangsopgave har jeg kaldt "Hvor kreativiteten Gror" og er legemliggørelsen af et initiativ jeg har været med til at starte og realisere, nemlig Made in School - det site du nu er inde på.

Min afgangsopgave er imidlertid ikke hjemmesiden her - den har jeg, sammen med de øvrige tre dejlige Made in School foundere Rasmus, Lau og Sine, arbejdet på at få stablet på benene og forbedret sideløbende med min afgang. I min afgangsopgave zoomer jeg ind på den essentielle idé om hvad Made in School skulle kunne, og forsøger at bruge min rumlige faglighed til at indfri denne drøm. Jeg har eksperimenteret mig igennem projektet, med forskellige bud på fysiske og stoflige (dvs anti-internet) måder at henvende sig til mine målgrupper på.

Men for at gøre det forståeligt, må jeg hellere forklare hvad Made in School går ud på.

Vores vision og håb for dette sted var at få kreativitet og dialog mellem de kreative uddannelser i Danmark til at blomstre op. Som det er nu, er der ikke et sted, hvor fx både Designskolen Kolding og Danmarks Designskole kan kommunikere omkring hinandens arbejder eller faglige og æstetiske meninger. I det hele taget er det svært at få andre kreative uddannelsers projekter at se - og endnu sværere er det, at få en forståelse for arbejdsprocessen på uddannelser, som ligger enten geografisk eller fagligt i et andet hjørne, end der hvor man selv studerer til daglig.

Kreative erfaringer kan spænde vidt - og er ikke nødvendigvis kun forbeholdt ét kreativt fag eller én uddannelsesretning - men kan være overordnede formmæssige og æstetiske standpunkter og eksperimenter, som kan inspirere bredt, eller starte en dialog på tværs af fag og geografi. Jeg bliver ofte selv inspireret og heldigvis også klogere af kunstarter og projekter, der ikke nødvendigvis er fra lige netop designfeltet. Så hvorfor ikke udnytte dette - og danne grobund for en inspirerende sparring iblandt de mange forskellige kreative retninger, der findes i Danmark?

Derudover oplever jeg ofte at bekendte, der ikke selv er i den kreative branche har svært ved at regne ud, hvad det egentlig er jeg går og laver. Jeg savnede en gennemsigtighed på vores egen skole, men også på andre kreative uddannelser - i forhold til de projekter og idéer, der bliver skabt, og hvordan de kan bruges i andre sammenhænge. I sammenhænge som også andre mennesker kan relatere til.

Vores sidste kapitel i visionen var at få koblet kreativt uddannede bedre til erhvervlivet.
Mange kreativt uddannede har en udfordring i at finde et arbejde efter endt uddannelse, oftest fordi en for stor del af erhvervslivet ikke søger at implementere os, måske fordi det er for mudret at regne ud hvad forskellige kreative kan bidrage med i et vilkårligt firma. I de hele taget er hele det kreative felt en temmelig uigennemsigtig affære for resten af verden. Hvis man blot tager fat i designfeltet som er ét ud af flere andre kreative retninger i Made in School: Mange kender ikke spændevidden for hvad et designprojekt kan være, og endnu flere ved ikke engang hvilke designskoler, der findes i Danmark. Made in School bliver på den måde et oplysende tiltag, og det er de studerende selv, der opløser fordommene om, hvad kreativitet er.

Et givent firma har ikke et fast sted at opstøve nyuddannede kreative fagfolk til sit firma, det vil sige en platform som ikke blot favner designere, men også arkitekter, kunstnere, medie- og filmstuderende. Et sted, der rummer en vifte af kreative fagretninger, og som baserer sig på at være friske fra skolebænken. Som det er nu, skal man finde et sådant fagmenneske via sine kontakter, og hvis man ikke har nogle er man ilde stedt.

Det ville vi med Made in School forsøge at opløse.

Men hvordan finder folk overhovedet ud af at Made in School eksisterer?
Det var det min afgangsopgave handlede om.
Det handlede om at stedfæste Made in School i de primære brugeres (de kreativt studerendes) sind - på en uortodoks måde, set i forhold til hvad andre kreative fora gør, for at udbrede deres budskab.

Mit projekt består af flere dele, og løsningen er i sig selv en undersøgelse og strategi i tre trin. Et af de trin, var at udføre en række eksperimenter på min primære målgruppe, og det er kun den del jeg har valgt at vise her på profilen. Eksperimenterne koncentrerer sig om at vække Made in Schools primære målgruppes - de kreativt studerendes opmærksomhed.

comments