Light % Fire

theselius
← SHOW SIDEBAR
01 Jul 2014
Ritual
Transperency
HIDE SIDEBAR →
views 2375 / likes 0 / bookmarks 0

description

Som levende og elektrisk, har mennesket gennem tiden skabt kunstigt lys. Ild har med alle sine egenskaber givet mennesket særstatus i naturen, og gennem tusinder af år har vi udviklet ritualer omkring det levende lys. Modsat ild er det elektriske lys meget nyt for mennesket. Det har forandret vores hverdag radikalt, og vores forståelse af det er under stadig forandring.
Mit projekt ønsker at fortolke essensen af ild og formidle forandringen af menneskabt lys.

Min fortolkning af ild består af fem ord:

– Gennemsigtighed
– Bevægelse
– Ritual
– Fornemmelse af tid og historie
– Samlingspunkt

As vibrant and electric, has man over the years created artificial light. Fire has with all its properties given man a special status in the wild, and over thousands of years, we have developed rituals around the firelight. Unlike fire, the electric light is very new to mankind. It has changed our lives dramatically, and our understanding of it is constantly changing.
My project wish to interpret the essence of fire and communicate the change of man-made light.

My interpretation of fire comprise five words:

- Transparency
- Movement
- Ritual
- Sense of time and history
- Gathering

comments